robotics

  • Zero Robotics, de Magistris premia i cinque studenti del Righi arrivati terzi