Hè sbagliato palazzo

  • Sapete perché si dice “Hè sbagliato palazzo”?