simon uzonovski

  • Se ne va l'ultimo 'pittore naif' di Capri: addio a Simon Uzunovski